Vua Quỷ, tên hôn quân bạo chúa giết cả tổ mẫu ngay khi vừa mới lên ngôi

346

Sự tàn bạo quá đáng của ông "vua quỷ" này đã dẫn tới cuộc nổi dậy của một số người trong tôn thất cùng sự hỗ trợ của nhiều quan lại.

ảnh minh họa

Đó là vua Lê Uy Mục, tên thật là Lê Tuấn, ngoài ra còn có tên khác là Lê Huyên. Lên ngôi cuối năm Giáp Tý (1504), Lê Uy Mục đã bộc lộ ngay bản tính bạo tàn của mình bằng việc giết hại tổ mẫu là Thái hoàng thái hậu cùng nhiều đại thần đã không ủng hộ việc lên ngôi của mình như Đàm Văn Lễ, Nguyễn Quang Bật,…

Túc Tông số lẻ vận suy,

Để cho Uy Mục thứ chi nối đời.

Đêm ngày tửu sắc vui chơi,

Tin bè ngoại thích hại người từ thân.

(Theo Đại Nam quốc sử diễn ca)

Từ khi lên ngôi, Lê Uy Mục chỉ ham rượu chè, gái đẹp và giết chóc; triều chính bỏ bê cho bọn hoạn quan và bên họ ngoại khuynh đảo, lộng hành.

Đêm nào Lê Uy Mục cũng cùng với cung nhân uống rượu vô độ, đến khi say thì giết đi; có khi lại bắt quân sĩ lấy gậy đánh nhau để mua vui. Sứ nhà Minh là Hứa Thiên Tích khi sang, thấy tướng mạo đã làm thơ gọi Uy Mục là "vua Quỷ" (Quỷ Vương).

Sách Đại Việt sử ký toàn thư bình rằng: "Vua thích uống rượu, hiếu sắc, làm oai, giết hại người tôn thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại chuyên quyền, trăm họ oán giận, người đời gọi là Quỷ vương, điềm loạn hiện ra từ đây!".

Sự tàn bạo quá đáng của ông "vua quỷ" này đã dẫn tới cuộc nổi dậy của một số người trong tôn thất cùng sự hỗ trợ của nhiều quan lại. Tháng 12 năm Kỷ Tỵ (1509), Lê Uy Mục bị giết, quân nổi dậy đặt xác vào miệng súng bắn tan cả hài cốt.

Nguồn sưu tầm: Cuốn "Những chuyện lạ khó tin về các vị vua Việt Nam", trang 12-13, NXB Hồng Đức.

Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn đặt lại.

Nguồn:soha.vn